Η « ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. » συστάθηκε και λειτουργεί από το 1990. Αρχικός σκοπός της σύστασης υπήρξε η εμπορία και επεξεργασία τροφίμων, ενώ πολύ σύντομα διερευνήθηκε ο σκοπός σύστασης και η παροχή υπηρεσιών εστίασης αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο της.
Η «ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.» εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διατηρεί υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να υποστηρίξει τις συμβάσεις σίτισης που αναλαμβάνει σε στοχευμένους πελάτες κυρίως φορείς του Δημοσίου. Παράλληλα έχει να επιδείξει μια επιτυχημένη πορεία στο τομέα του Catering ιδιωτικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων με την επωνυμία «Κοσμογεύσεις».

Γάμος

Βάφτιση

Party

Εταιρικές Εκδηλώσεις

Κοινωνικές Εκδηλώσεις

Μαζική Εστίαση

Roof Garden

Blog
Δείτε τα τελευταία μας νέα
30
έτη
150
προσωπικό
30000
μερίδες / ημερησίως