Προφίλ

Η « ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. » συστάθηκε και λειτουργεί από το 1990. Αρχικός σκοπός της σύστασης υπήρξε η εμπορία και επεξεργασία τροφίμων, ενώ πολύ σύντομα διερευνήθηκε ο σκοπός σύστασης και η παροχή υπηρεσιών εστίασης αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο της.
Η «ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.» εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διατηρεί υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να υποστηρίξει τις συμβάσεις σίτισης που αναλαμβάνει σε στοχευμένους πελάτες κυρίως φορείς του Δημοσίου. Παράλληλα έχει να επιδείξει μια επιτυχημένη πορεία στο τομέα του Catering ιδιωτικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων με την επωνυμία «Κοσμογεύσεις».

Διοικείται από ευέλικτο τριμελές Δ.Σ. που αποτελείται από τους: Διδασκάλου Λένα ( Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος), Διδασκάλου Σωτήριο ( Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ) και Διδασκάλου Ηλία ( Μέλος ). Tα μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με αδερφική σχέση μοιράζονται εξίσου τις μετοχές της εταιρείας.

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει να παράγει και διανέμει καθημερινά πάνω από 32.000 μερίδες περίπου, ενώ η παραγωγική μας δυνατότητα ξεπερνά το παραπάνω μέγεθος.

Έχουμε την τιμή και την ευθύνη να είμαστε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο.