Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία

Η βασική πολιτική ποιότητας, πάνω στην οποία σχεδιάζονται όλες οι ενέργειες της εταιρίας μας ως προς την παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Η εταιρία οφείλει

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μαζικής εστίασης στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.
  • Να παράγει και να παρέχει στους πελάτες της, γευστικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας στα πλαίσια ανώτερου επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας τελικού προϊόντος.
  • Να εκπληρώνει στο μέγιστο τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας Υγιεινής και ασφάλειας Τροφίμων, και να εφαρμόσει πιστά τους κανόνες ορθής βιομηχανικής πρακτικής.
  • Να παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης catering& τροφοδοσίας δεξιώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ έμφαση θα δίνεται στις συνθήκες συντήρησης και υγιεινής των τροφίμων.
  • Να αξιολογεί, να εστιάζει και να ικανοποιεί κατά το μέγιστο τις απαιτήσεις των πελατών της.
  • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να παρέχει πόρους και να ενεργεί με γνώμονα την συνεχή βελτίωση, με στόχο την μείωση των παραπόνων πελατών και των μη συμμορφούμενων προϊόντων.

“ Η διαρκής ενίσχυση της στερεής και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης μας.
Επιδίωξη μας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη παρέχοντας προϊόντα & υπηρεσίες μαζικής εστίασης υψηλών προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας.

Η επιχείρηση μας δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της με γνώμονα την ποιότητα
και για τον λόγο αυτό θα διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου. ”

Λένα Διδασκάλου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Πιστοποιητικά
ISO 9001:2015
1
ISO 22000:2005
22000
ISO 14001:2015
3
OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008
3